protective coatings

Protective coatings
+31 (0)58 - 212 95 45
info@zandleven.com

Systemen

Het optreden van corrosie op staal wordt bepaald door de omgeving. Hierin onderscheiden we volgende omgevingen:
 
Lucht:                               atmosferische corrosie
Grond:                              ondergrondse corrosie
Water:                               corrosie in zoet, zout of brak water 

In de atmosferische omgeving onderscheiden we een aantal corrosiecategorie klassen volgens de NEN-ISO 12944-5:2018
 
Bij de onderstaande voorbeeld systemen wordt uitgegaan van de volgende voorbehandelingen van het substraat:
Het staal reinigen en stralen tot een reinheidsgraad Sa 2½ volgens ISO 8501-1:2007.
 
Bij het gebruik de Monopox (LG) Micro Zink moet de volgende voorbehandeling worden toegepast:
het staal reinigen en scherpkantig gritstralen tot een reinheidsgraad Sa 2½ volgens ISO 8501-1:2007.
 
Bij thermisch verzinkt staal: Inert aanstralen met een fijn straalmiddel en aangepaste druk, zodanig dat een egaal geruwd oppervlak ontstaat.
E.e.a. volgens NEN 5254:2003

 
Categorie         Binnensituatie Buitensituatie
C1
Verwarmde gebouwen met schone atmosfeer.
 
Niet van toepassing.
C2
Onverwarmde gebouwen waar condensatie op kan treden.
 
Atmosfeer met een laag vervuilingniveau.
C3
Productiehallen met een hoge luchtvochtigheid en enige luchtvervuiling
 
Stedelijke en industriële omgeving met matige vervuiling door zwaveldioxide; kustgebieden met een laag zoutgehalte in de lucht.
C4
Chemische fabrieken, zwembaden.
 
Industriële omgeving en kustgebieden met een matig zoutgehalte in de lucht.
C5
Gebouwen met een bijna permanente
condensatie en hoge vervuiling.

 
Industriële omgeving met een hoge luchtvochtigheid en een agressieve atmosfeer. Kustgebieden en gebieden buitengaats met een hoog zoutgehalte in de lucht. 
 
Categorie Immersie omgeving                       Voorbeelden                                                                             
Im 1
Zoet water
 
Rivier installaties e.d.
Im 2
Zout en brak water
 
Havensluizen, delen van bruggen e.d.
Im 3
Grond
 
Ondergrondse tanks, lantaarnpalen e.d.                                         
lm 4             Zout en brak water i.c.m. KB   
Sluisdeuren 
 
 
Categorie  Gemetalliseerd staal                   Buitensituatie                                                                                  
C3                                        
Productiehallen met een hoge luchtvochtigheid en enige luchtvervuiling.                                  
 
Stedelijke en industriële omgeving met matige vervuiling door zwaveldioxide; kustgebieden met een laag zoutgehalte in de lucht.
C4
Chemische fabrieken, zwembaden.
 
Industriële omgeving en kustgebieden met een matig zoutgehalte in de lucht.
C5
Gebouwen met een bijna permanente condensatie en hoge vervuiling.
 
Industriële omgeving met een hoge luchtvochtigheid en een agressieve atmosfeer. Kustgebieden en gebieden buitengaats met een hoog zoutgehalte in de lucht.
 
De hierboven vermelde systemen zijn opgesteld conform de corrosie classificatie volgens NEN-ISO 12944-5:2018. In veel gevallen wordt er gevraagd om specifieke eisen door een opdrachtgever en/of applicateur. Voor een op maat gemaakt advies kunt u zich wenden tot onze technische afdeling. Ondersteuning bij atmosferische gegevens vallen hier ook onder. Op de kaart rechts weergeven op deze pagina ziet u de atmosferische categorieën binnen de Benelux.
 

corrosiekaart_los_2014
  Versiedatum:  2-7-2018